ORIGINAL japanische Koi-Fahne

ORIGINAL vierfarbige japanische Koi-Fahne aus Kunststoff-Material

Motive :
Kohaku, Sanke, Showa, Kingirin, Hikarimuji, Goshike, Shusui, Tancho, Kawarimono,
Hikariutsuri, Koromo, Bekko, Utsurimono, Doitsugoi, Hikarimoyo

Größe : ca 45 x 150 cm

Stückpreis !

 

 

   
 
 
Bitte wählen Sie Ihr Koimotiv !: 
Anzahl:   St